Usługi prawne w Szwecji

Polsko – Szwedzki Klub Biznesu, we współpracy z prawnikami szwedzkimi, zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa szwedzkiego :

Właściciele firm codziennie zawierają transakcje, umowy oraz negocjują z innymi firmami. W celu ochrony swoich interesów przedsiębiorcy potrzebują porady prawnej od profesjonalnych prawników i radców prawnych, którzy znają przepisy prawa obowiązujące w danym państwie, na terenie którego działa firma klienta. Bez względu na to, czy jest to firma z długim stażem działalności czy dopiero otwarta działalność, każda z nich potrzebuje profesjonalnej porady prawnej. Nasz zespół z pewnością poświęci swój czas na zrozumienie indywidualnych potrzeb firmy, którą reprezentuje.
usługi prawne w szwecji

Prawo spółek:

 • rejestracja spółek w Szwecji,
 • sporządzanie projektów uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także projektów uchwał zarządu i rady nadzorczej,
 • sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami,
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek szwedzkich,
 • rejestracja filii w Szwecji.

Prawo umów:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania, opiniowania, negocjowania wszelkiego rodzaju umów z podmiotami szwedzkimi,
 • nadzór nad prawidłowością realizacji wykonywania zawartych umów,
 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów.

Prawo podatkowe:

 • doradztwo w kwestiach podatkowych w Szwecji,
 • reprezentowanie klienta przed szwedzkim Urzędem Skarbowym.

Prawo nieruchomości:

 • doradztwo przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości w Szwecji,w tym analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie lub analiza umów sprzedaży nieruchomości

Polska firma w Szwecji – obsługa prawna​

Nasi prawnicy zajmują się obsługą prawną polskich firm działających na terenie Szwecji, obejmującą m.in. podatki. Dzięki znajomości zasad prawa szwedzkiego oraz praktyk organów szwedzkich doradzamy, jak bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą, w tym właściwie rozliczać się z obowiązków podatkowych. Świadczymy szeroki zakres usług prawnych w Szwecji, m.in. z prawa spółek, prawa umów, prawa podatkowego, prawa nieruchomości.

Znane jest powiedzenie, że „jedyną pewną rzeczą w życiu jest właśnie śmierć i podatki”. Tę nieco przekorną uwagę można odnieść również do przedsiębiorstw, dużych i małych, które mają obowiązek składania deklaracji podatkowych. Dla indywidualnej osoby może to nie być kłopotliwe, ale dla przedsiębiorstw obowiązkowe przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych staje się bardziej skomplikowane. To właśnie na tym etapie możesz zdecydować się na pomoc z zewnątrz, w tym również skorzystać z naszej wykwalifikowanej i doświadczonej firmy doradczej.

Szwedzkie przepisy - wsparcie dla polskich firm​

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że szwedzkie przepisy podatkowe są dla naszych rodaków zupełnie obce, często niezrozumiałe. Ponadto zmieniają się dość często. Czasem samodzielne składanie deklaracji podatkowych, kiedy nie jest się świadomym istniejących przepisów, staje się ryzykowne. Dlatego najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem jest podjęcie współpracy z nami na usługi prawne w Szwecji, gdyż mamy już bogate doświadczenie na tym polu.

Naszym klientom oferujemy wsparcie m.in. w zakresie rejestracji spółki w Szwecji, nabywania i zbywania udziałów szwedzkich spółek, reprezentowania przed urzędami, czy też doradztwa podczas transakcji nabycia i sprzedaży nieruchomości w Szwecji.