Usługi prawne w Szwecji

Polsko – Szwedzki Klub Biznesu, we współpracy z prawnikami szwedzkimi, zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa szwedzkiego :

Prawo spółek:

 • rejestracja spółek w Szwecji,
 • sporządzanie projektów uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, a także projektów uchwał zarządu i rady nadzorczej,
 • sporządzanie umów z członkami zarządu i prokurentami,
 • nabywanie, zbywanie udziałów spółek szwedzkich,
 • rejestracja filii w Szwecji.

Prawo umów:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania, opiniowania, negocjowania wszelkiego rodzaju umów z podmiotami szwedzkimi,
 • nadzór nad prawidłowością realizacji wykonywania zawartych umów,
 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów.

Prawo podatkowe:

 • doradztwo w kwestiach podatkowych w Szwecji,
 • reprezentowanie klienta przed szwedzkim Urzędem Skarbowym.

Prawo nieruchomości:

 • doradztwo przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości w Szwecji,w tym analiza stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie lub analiza umów sprzedaży nieruchomości