Polskie Firmy w Szwecji

Polsko – Szwedzki Klub Biznesu powstał z inicjatywy polskich i szwedzkich przedsiębiorców.

Wspieramy polskie firmy na każdym etapie współpracy z kontrahentami szwedzkimi.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na podjęcie współpracy ze szwedzkimi  firmami, lecz nie każdy zna aż tak dobrze prawo obowiązujące na terenie tego kraju, aby bezpiecznie i skutecznie pomnażać zyski.

Szwecja to przyjazny kraj dla polskich przedsiębiorców. Biznesmeni ze Szwecji oceniani są jako partnerzy rzetelni i  stabilni we wzajemnej współpracy. Stąd warunki do podjęcia współpracy ze szwedzkimi firmami oceniane są jako jedne z korzystniejszych. Mimo wszystko, bez względu na kraj, możemy trafić na nieuczciwych przedsiębiorców. Stąd lepiej wcześniej zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, a zwłaszcza gdy prowadzimy swój własny biznes i ryzykujemy odpowiedzialnością prawną i majątkową.

Bezpieczny biznes - Polska firma w Szwecji

Polskie firmy w Szwecji powinny mieć pewność bezpiecznej i opłacalnej inwestycji. Przed nawiązaniem współpracy z jakimkolwiek kontrahentem powinniśmy go dokładnie sprawdzić. Tylko w ten sposób uchronimy się przed oszustami i stratą pieniędzy. Dzięki podjęciu współpracy z naszą firmą możesz liczyć na dokładną weryfikację  kontrahenta i pozyskanie danych odnośnie sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Taka ocena może się opierać na danych pozyskanych ze  Szwedzkiego Urzędu Rejestracji oraz komornika Kronofogden..

Nawet jeśli uznasz, że Twój kontrahent jest uczciwy, kolejnym krokiem przed podjęciem współpracy jest ustalenie jej warunków. Wszelkie zasady powinny zostać zapisane w umowie. Dokument powinien zawierać nie tylko informacje na temat obowiązków obydwu stron, wykonania przedmiotu umowy, warunków wypłaty wynagrodzenia ale również powinien jasno określać właściwość sądu w razie sporu. W sytuacji jakiegokolwiek sporu umowa będzie podstawowym dokumentem, do którego będzie mógł odwołać się polski lub szwedzki sąd. Dlatego tak ważne jest, aby przygotować ją z wielką precyzją i rozwagą. Nasza firma posiada profesjonalne doświadczenie również w tym obszarze.

Ryzyko związane z prowadzeniem firmy poza granicami kraju

Może się zdarzyć, że nasza firma wywiąże się z warunków umowy, jednak kontrahent szwedzki będzie się spóźniał z zapłatą. Sprawa sądowa będzie się toczyć w kraju, w którym zgodnie z umową swą siedzibę ma sąd uznany za właściwy do rozstrzygania sporów. Oczywiście w rodzimym kraju każdy przedsiębiorca będzie czuł się pewniej, ponieważ będzie w stanie zapewnić sobie odpowiednie wsparcie prawne. Poza granicami kraju, bez znajomości przepisów i obowiązujących praktyk, postępowanie sądowe może wydawać się skomplikowane i kosztowne. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy doświadczonych w tej dziedzinie ekspertów, zrzeszonych w Polsko – Szwedzkim Klubie Biznesu.

Polska firma w Szwecji