Usługi dla firm budowlanych Szwecja

Wspieramy polskie przedsiębiorstwa budowlane zarówno na etapie przygotowań do realizacji projektów jak i działające już na rynku szwedzkim :

  • pośredniczymy w negocjacjach z partnerem szwedzkim, przygotowujemy lub opiniujemy umowy,
  • nadzorujemy prawidłowość realizacji wykonywania umów zawartych z podmiotami szwedzkimi,
  • negocjujemy z branżowymi związkami zawodowymi, pośredniczymy przy zawieraniu umów tzw. hängavtal,
  • zamawiamy karty ID06,
  • doradzamy w kwestiach podatkowych,
  • rejestrujemy oddziały polskich przedsiębiorstw i spółki w Szwecji.
  • reprezentujemy polskie przedsiębiorstwa przed szwedzkimi organami administracji państwowej

Zapraszamy do współpracy