Zakładanie firmy w Szwecji

Jak założyć firmę w Szwecji?

Na mocy porozumień międzynarodowych oraz prawa wspólnotowego, zakładanie firmy w Szwecji możliwe jest jest przez każdego Polaka. Oczywiście wymaga to znajomości systemu prawnego w tym kraju. Brak znajomości przepisów prawnych, które w wielu wypadkach różnią się znacząco od tych znanych nam z Polski, może powodować wiele niebezpiecznych sytuacji prawnych oraz bardzo poważne konsekwencje dla przedsiębiorcy.

jak otworzyć firmę w szwecji

Jakie rodzaje działalności można prowadzić w Szwecji?

Prawo szwedzkie przewiduje następujące formy prawne działalności gospodarczej:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza (enskild nӓringsidkare)

Podobnie jak w Polsce również w Szwecji jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Nie potrzeba kapitału początkowego ani wspólników. Przedsiębiorca nie posiada osobowości prawnej, za działania firmy natomiast całkowicie odpowiada swoim majątkiem.

  • spółka prawa cywilnego (enkelt bolag)

Najprostszy rodzaj spółki dwóch lub większej liczby osób. Taka spółka również nie posiada osobowości prawnej, nawiązuje raczej do umowy pomiędzy wspólnikami, którzy za wszelkie działania odpowiadają swoim majątkiem.

  • spółka handlowa (Handelsbolag – HB)

Spółka handlowa w Szwecji posiada osobowość prawną, a więc może dysponować własnymi aktywami i pasywami. Każdy ze wspólników jest jednak odpowiedzialny proporcjonalnie za wszelkie zobowiązania spółki. Spółka handlowa musi przygotowywać roczne sprawozdania finansowe.

  • spółka komandytowa (Kommanditbolag – KB)

W spółce komandytowej także występują wspólnicy, którzy solidarnie odpowiadają za wszelkie długi firmy oraz inne zobowiązania, wynikające z prowadzonej działalności. W tym wypadku również musi być przygotowywane roczne zeznanie finansowe. Nie jest jednak wymagany duży kapitał początkowy.

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Aktiebolag)

Ten rodzaj spółki podobnie jak w polskim prawie, również w Szwecji posiada osobowość prawną. Członkowie tego rodzaju spółki nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania i długi, ale szwedzkie prawo dopuszcza zastosowanie takiej odpowiedzialności w pewnych uzasadnionych przypadkach. Zakładane firmy w Szwecji to w dużej mierze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  • oddział (Filial)

Prowadzenie filii swojej firmy na terenie Szwecji odbywa się w oparciu o ustawę o filiach zagranicznych. Oddział taki nie uzyskuje odrębnej osobowości prawnej, ale podlega pod prawo szwedzkie tak jak wszystkie inne podmioty działające na terenie tego kraju. Pasywa oraz aktywa filii na terenie Szwecji pozostają nadal własnością firmy macierzystej.  Konieczne będzie wyznaczenie dyrektora z odpowiednimi pełnomocnictwami, a także posiadanie własnej księgowości, niezależnej od firmy macierzystej.

Jak założyć firmę w Szwecji?

Wszystkie rodzaje działalności na terenie Szwecji oczywiście można założyć samodzielnie. Z bogatego doświadczenia jednak wiemy, że częstymi barierami uniemożliwiającymi wykonanie tego sprawnie i szybko są nieznajomość przepisów szwedzkiego prawa oraz bariera językowa. Dlatego też jako jeden z priorytetów swej działalności stawiamy wsparcie zarówno pojedynczych osób, jak i firm w dążeniach rozpoczęcia działalności i prowadzenia biznesu w Szwecji.  

Nasi specjaliści nie tylko zajmują się całą stroną formalną, ale również doradzają, które z form prowadzenia firmy/samozatrudnienia na terenie Szwecji okażą się najkorzystniejsze pod względem prawnym i podatkowym. Posiadamy duże doświadczenie we wsparciu zarówno małego biznesu, jak również przy przygotowywaniu ekspansji firm już prosperujących na rynek szwedzki.

  • Zadzwoń do Nas po więcej informacji :
  • +48 603 462 444