F skatt Szwecja

Co to jest F-skatt Szwecja?

Prawo szwedzkie dopuszcza możliwość prowadzenie działalności gospodarczej przez obcokrajowców na terenie ich kraju. Zarówno w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółki konieczna może być rejestracja w odpowiednich urzędach oraz uzyskanie numeru identyfikacyjnego F-skatt w szwedzkim urzędzie skarbowym.

Nadanie numeru F-skatt w Szwecji potwierdza przydzielenie przedsiębiorcy do grupy podatkowej F. Oznacza to, że dany podmiot jest samodzielnie odpowiedzialny za ewentualne odprowadzanie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorca szwedzki kupujący na terenie Szwecji usługi od podmiotu zagranicznego ma obowiązek, zgodnie z przepisami szwedzkimi, potrącić przy płatności 30% należności za fakturę, jeżeli zagraniczny przedsiębiorca nie posiada szwedzkiego certyfikatu F-skatt.

Rejestracja F-skatt w Szwecji jest wymagana także w przypadku firm budowlanych korzystających z tzw. kart ID 06.

usługi prawne w szwecji

Jak zarejestrować F-skatt?

Warto przeprowadzić cały proces rejestracji F-skatt w Szwecji dokładnie, aby do urzędu trafiły wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.

Zgłoszenie F-skatt może być przeprowadzone na kilka sposobów. Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, które posiadają szwedzki numer osobowy (personnummer), mogą złożyć elektroniczny wniosek o rejestrację za pośrednictwem www.verksamt.se. Takie zgłoszenie może być również wykonane przez spółkę, której reprezentant posiada szwedzki numerem identyfikacyjny. Pozostałe zagraniczne podmioty powinny składać wnioski bezpośrednio do oddziałów, obsługujących zagraniczne przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy! Wspieramy polskie firmy w trakcie rejestracji F-skatt w Szwecji. Pomagamy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, reprezentujemy klientów przed szwedzkimi urzędami.