Karta ID06 – Szwecja

Czym jest karta ID06 i dlaczego ją wprowadzono?

Zamawiamy karty id06 od wszystkich producentów w Szwecji, zapewniamy kompleksową obsługę id06. Karta ID06 obowiązuje bezwzględnie wszystkich przebywających na budowie. Jest ona niezbędna do „zalogowania się” za pomocą specjalnego czytnika przed wejściem na plac budowy, a następnie „wylogowania się” przed jego opuszczeniem. 

Celem wprowadzenia systemu ID06 jest przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy na budowach i ograniczenie nielegalnego zatrudnienia w budownictwie. Karta ujednolica system pracy dla wszystkich przedsiębiorców działających w Szwecji w tym sektorze.

id06 szwecja

Karta ID06

Od 1 lipca 2016 roku na terenie Szwecji wymagana jest w przypadku wykonywania niektórych prac specjalna karta ID06.

Dla kogo karta ID06?

Każdy pracownik firmy budowlanej, który chce przebywać na terenie budowy i wykonywać na niej prace zobowiązany jest do posiadania takiej karty. Odpowiedzialność za jej wyrobienie ciąży na przedsiębiorcy. 

Jakie są konsekwencje braku karty?

Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket) ma prawo do niezapowiedzianej kontroli na dowolnym placu budowy. Urzędnik może również za pomocą czytnika odczytać wszystkie godziny pracy osób zatrudnionych na budowie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości grożą poważne sankcje prawne i finansowe ze strony szwedzkiej administracji. 

Wiemy, że wyrobienie karty ID06 przysparza często polskim przedsiębiorcom sporo problemu. Zajmujemy się kompleksową obsługą w tym zakresie – od rejestracji w systemie, poprzez zamówienie kart, ich dostarczenie oraz wszystkie niezbędne rozliczenia. 

Skontaktuj się z nami :

+48 603 462 444